Vragenlijst over de tevredenheid van ouder(s)/verzorger(s) na behandeling

Mijn kind is een
Wil je bij de volgende zinnen aangeven wat het best bij jouw mening past?
De medewerkers zijn vriendelijk *
De medewerkers nemen mij serieus *
De medewerkers nemen mijn kind serieus *
De medewerkers doen hun best je te helpen bij vragen of problemen *
Het contact met de medewerkers is prettig *
De medewerkers hebben begrip voor de problemen van mijn kind *
De medewerkers zijn goed bereikbaar *
Ik heb voldoende contact (gehad) met de medewerkers *
Deskundigheid
De medewerkers hebben voldoende kennis om ons te helpen *
Ik krijg duidelijk antwoord op mijn vragen *
Ik krijg goede adviezen *
De medewerkers komen hun afspraken na *
Informatie
Ik heb voldoende informatie gekregen over de begeleidingsmogelijkheden voor mijn kind *
Ik heb voldoende informatie gekregen over welke verandering ik bij mijn kind kan verwachten door de behandeling *
Ik ken de doelen uit het contract *
Er wordt zorgvuldig omgegaan met onze persoonlijke gegevens *
Verloop van de begeleiding
Na aanmelding volgt het kennismakingsgesprek snel *
Na de kennismaking start de begeleiding snel *
Het kennismakingsgesprek is goed *
De huiswerkopdrachten zijn duidelijk *
De evaluatiegesprekken zijn goed *
Het behandelverslag is goed *
De manier waarop we zijn doorverwezen naar een andere praktijk of instelling is goed *
Doel en resultaat
De doelen uit het contract zijn goed *
De manier van begeleiden is goed *
De mening van mijn kind wordt belangrijk gevonden bij beslissingen over de begeleiding *
Mijn mening wordt belangrijk gevonden bij beslissingen over de begeleiding *
De doelen uit het contract zijn behaald *
Andere informatie
Ik weet dat er een vragenuur is *
Het is goed dat er een vragenuur is *
Ik weet dat er een website is *
De website is overzichtelijk *
De website is informatief *
De folders zijn duidelijk *
De openingstijden zijn goed *
De verhouding tussen de prijs en de kwaliteit is goed *
Zou je de praktijk bij een ander aanraden als hun kind behandeling nodig heeft? *