Algemene voorwaarden

Van Steenhoven, praktijk voor jeugdhulpverlening biedt psychologische en orthopedagogische hulpverlening.

1 Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat Van Steenhoven rechtstreeks declareert bij de gemeente, indien er een contract is met de gemeente én aan de voorwaarden voor vergoede zorg wordt voldaan. De kosten worden dan volledig vergoed. Wanneer er geen contract is met de gemeente dan zijn de kosten voor ouder(s) en ontvangen zij de factuur.

2. Bij de aanmelding dient de cliënt akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

3. Geplande afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Voor afspraken die later worden afgezegd of die niet worden nagekomen wordt aan de cliënt het bedrag in rekening gebracht, deze kunnen niet gedeclareerd worden bij de gemeente.

4. De behandelaar tekent in het dossier het verloop van de gesprekken aan en/of maakt notities van intern of extern overleg. Hierbij kunnen tevens persoonlijke werkaantekeningen genoteerd worden, waardoor deze aantekeningen niet zonder meer ter inzage zijn voor de cliënt.

5. Van Steenhoven, praktijk voor jeugdhulpverlening heeft een Privacy- en een klachtenreglement (zie elders op deze website), die deel uitmaken van de Algemene Voorwaarden.