Veiligheid en Veilig Thuis

Hieronder hebben we beschreven hoe wij omgaan met zorgen over de veiligheid van een kind/jongere/gezin.

Wij zijn, als hulpverleners binnen de jeugdhulp, verplicht om de meldcode te volgen (zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode). De meldcode bestaat uit 5 stappen op basis waarvan we besluiten om Veilig Thuis in te schakelen om mee te denken over kind/jongere/gezin. Veilig Thuis is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veel ouders schrikken als ze het woord Veilig Thuis horen en zijn bang dat hun kind misschien uit huis geplaatst kan worden. Het is belangrijk om te weten dat dit in veruit de meeste gevallen niet gebeurt. Veilig Thuis kan meedenken in wat er nodig is voor kind/jongere/gezin om te zorgen voor voldoende veiligheid. En Veilig Thuis kan een gezin langere tijd volgen om te kijken of de veiligheid voldoende blijft of dat er extra hulp nodig is.

Wanneer wij zorgen hebben over de veiligheid van jouw kind, dan zullen wij dit bespreken met je en bespreken we ook welke stappen we gaan volgen. Openheid en samenwerking vinden we hierin erg belangrijk. Alleen als het echt niet anders kan, spreken en handelen we buiten je om. Dit kan voorkomen in zeer acute situaties, of wanneer het delen van de zorgen jou, jouw kind of de hulpverlener (extra) in gevaar brengt.