In onze praktijk kunnen kinderen (4-12 jaar), jongeren (13-18 jaar), ouders en scholen terecht voor hulp voor en advies over sociale, emotionele en leerproblemen. Hieronder kun je, in het kort, lezen wat wij doen, wie we zijn en hoe we werken. Uitgebreide informatie vind je bij de pagina's voor ouders, kind/jongerescholen, huisartsen, gemeentes en contact.


Wat wij doen

Behandeling

Behandeling is gericht op sociale en emotionele problemen bij kinderen en jongeren. Een behandeling kan zowel individueel als in een groep(je). Kinderen en jongeren leren vaardigheden waardoor ze op een handige manier met hun problemen aan de slag gaan. We gebruiken hiervoor cognitieve gedragstherapie, EMDR (klik hier voor uitleg over EMDR) of speltherapie. We sluiten aan bij de leeftijd en mogelijkheden van de kinderen en jongeren.

Onderzoek

Onderzoek doen we wanneer er vragen zijn over wat er met een kind of jongere aan de hand is. We brengen de ontwikkeling op verschillende gebieden in kaart. We kijken breed naar alle mogelijke stoornissen en problemen, bijvoorbeeld: ADHD, PDD-nos, (faal)angst, intelligentie, dyslexie, concentratie en geheugen.

Begeleiding bij Leerproblemen

Begeleiding bij Leerproblemen is gericht op problemen op school, bijvoorbeeld moeite met concentreren of plannen, dyslexie en dyscalculie. Tijdens de begeleiding leren we kinderen en jongeren vaardigheden waardoor het gemakkelijker wordt op school. We sluiten aan bij de leeftijd en het niveau van de kinderen en jongeren.

Remedial Teaching

Remedial Teaching is extra ondersteuning voor kinderen en jongeren met een didactisch probleem, bijvoorbeeld rekenen, lezen en vreemde talen.

Ouderbegeleiding

Deze begeleiding is bedoeld voor ouders met opvoedvragen. Ouders krijgen adviezen over hoe ze om kunnen gaan met het gedrag van hun kind. De begeleiding aan ouders kan variëren van één gesprek tot begeleiding in de thuissituatie.

Scholen, huisartsen, gemeentes

Bij scholen, huisartsen en gemeentes zijn wij inzetbaar voor onderzoek, consultatie en advies. 

Voorlichting en cursussen

Wij organiseren regelmatig voorlichtingsavonden, workshops en cursussen voor ouders en beroepskrachten. Dit doen we steeds op een interactieve manier, waarbij veel ruimte is voor inbreng en vragen vanuit de deelnemers.


Wie wij zijn

Christel van Steenhoven
Psycholoog NIP
Praktijkhouder

christel@vansteenhoven.net

Judith_van_Steenhoven.png

Judith van Steenhoven
Psychosociaal werker
Praktijkhouder

judith@vansteenhoven.net

Linda_van_Geel.png

Linda van Geel
GZ-Psycholoog
Speltherapeut

linda@vansteenhoven.net

wendy

Wendy van der Heijden
Orthopedagoog NVO
Remedial Teacher

wendy@vansteenhoven.net

Mieke Tuytelaars - van Steenhoven
Administratief medewerkster

mieke@vansteenhoven.net

Carlijn Vergouwen
K & J psycholoog NIP
Speltherapeut

carlijn@vansteenhoven.net

nettie.jpg

Nettie Voermans
Orthopedagoog-Generalist NVO

 

nettie@vansteenhoven.net

Noortje_roovers.jpg

Noortje Roovers
GZ-psycholoog
EMDR-therapeut (lid VEN)

noortje@vansteenhoven.net

milou.jpg

Milou Buiks
Psycholoog
Speltherapeut i.o.


milou@vansteenhoven.net

Bram Snijder
Psycholoog NIP
 

bram@vansteenhoven.net


Hoe we werken

Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van hulp en advies aan kinderen (4-12 jaar), jongeren (13-18 jaar), hun ouders en scholen. Wij vinden persoonlijk contact erg belangrijk en werken snel en oplossingsgericht. Wij vinden daarnaast dat hulpverlening zo licht en kortdurend mogelijk moet zijn en maken daarom gebruik van wetenschappelijk onderbouwde onderzoeks- en behandelmethodes.  

Wanneer je vragen hebt kun je contact met ons opnemen. Je kunt ook bellen of binnenlopen tijdens ons vragenuur.

"Soms lijkt er een probleem te zijn, maar past het binnen een normale ontwikkeling. Dan is het voldoende om hier uitleg over te geven. Met een aantal tips kunnen ouders dan zelf aan de slag." 
- Christel van Steenhoven