In onze praktijk kunnen kinderen (4-12 jaar), jongeren (13-18 jaar), ouders en scholen terecht voor hulp en advies over sociale, emotionele en leerproblemen. Hieronder kun je lezen wat wij doen voor scholen. Uitgebreide informatie over behandeling en begeleiding van kind/jongere en ouders vind je bij de pagina's voor ouders.

 

Scholen

Schoolbegeleiding

Wij kunnen breed ingezet worden voor schoolbegeleidingstaken en hebben hier ruime ervaring mee. Wij gaan uit van wat een kind nodig heeft en kunnen, als ouders hiermee akkoord gaan, vanuit de schoolbegeleiding direct opschalen naar begeleiding of behandeling voor kind en gezin. Alle diensten ten behoeve van het onderwijs zijn vrijgesteld van BTW.

Onderzoek

Enkelvoudig onderzoek
Onderzoek gericht op het beantwoorden van één onderzoeksvraag, bijvoorbeeld: capaciteiten, aandacht/concentratie, geheugen, planningsvaardigheden, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, zelfvertrouwen, faalangst, welbevinden, werkhouding. Kosten: €450,- (BTW 0%)

Complex onderzoek
Onderzoek gericht op 2 onderzoeksvragen, combinatie van de voorbeelden hierboven beschreven, dyslexie, dyscalculie of hoogbegaafdheid. Kosten: €850,- (BTW 0%)

Specialistisch onderzoek
Onderzoek gericht op meer dan 2 van bovenstaande onderzoeksvragen of op een specialistische onderzoeksvraag, bijvoorbeeld: ADHD, autismespectrumstoornis.
Kosten: €1100,- (BTW 0%)

Alle prijzen zijn inclusief voorgesprek met ouders en school, onderzoeksverslag en adviesgesprek met ouders en school en inclusief BTW (0%).

Consultatie en advies

Voor consultatie en advies wordt uitgegaan van een prijs van €85,- per uur (BTW 0%).
Consult op school: €42,50 per ½ uur
Telefonisch consult: €21,25 per ¼ uur
Interne ZAT (6 uur): €510,-

Naast deze diensten zijn er binnen onze praktijk nog meer mogelijkheden voor begeleiding van leerkrachten en leerlingen (bijvoorbeeld: schoolverlatersonderzoeken, bijscholing van leerkrachten op het gebied van psychopathologie van kinderen, begeleiding bij Leerproblemen). Neem gerust contact met ons op om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Voorlichting en workshops

Wij organiseren regelmatig voorlichtingsavonden en workshops voor ouders en beroepskrachten. Dit doen we steeds op een interactieve manier, waarbij veel ruimte is voor inbreng en vragen vanuit de deelnemers. Op verzoek kunnen wij dit ook op locatie doen.

We zijn gewend om te kijken naar de mogelijkheden van het kind én de leerkracht én de school, zodat een interventie goed aansluit bij alle partijen.
— Linda van Geel

Missie en visie

Vanuit onze visie dat hulpverlening aan jeugdigen zo licht en kortdurend mogelijk moet zijn bieden wij onderzoek en behandeling in de Psychosociale en Basis GGZ hulpverlening. We werken efficiënt en oplossingsgericht waarbij we aansluiten bij de specifieke hulpvraag van een gezin. Onze missie is om onze kwalitatief goede en effectieve hulpverlening toegankelijk te maken voor alle gezinnen die dit nodig hebben en kostenbesparend te werken voor samenleving en overheid.

Bedrijfsfilosofie

Van Steenhoven kan snel en breed ingezet worden en heeft een no-nonsense beleid. We zijn gericht op laagdrempeligheid, zelfredzaamheid en uitgaan van eigen kracht van jeugdigen en ouders. We werken vanuit de gedachte: ˈ1 kind-1 planˈ, waarbij wij streven naar nauwe samenwerking tussen het drieluik ouders, school en hulpverlening.