In onze praktijk kunnen kinderen, jongeren, ouders en scholen terecht voor hulp en advies over sociale, emotionele en leerproblemen. Hieronder kun je lezen wat wij doen voor de gemeente. Uitgebreide informatie over behandeling en begeleiding van kind/jongere en ouders vind je bij de pagina's voor ouders.

 

Gemeentes

Wij werken al jaren in de preventieve, lichte en middelzware jeugdhulpverlening zonder ‘schotten’. Kind of jongere staat voorop en wij kijken welke hulp nodig is voor kind/jongere, binnen het gezin en binnen onderwijs.

Wij hebben zelf de expertise in huis om op de verschillende gebieden hulp te bieden en hebben goed zicht op de lokale en regionale sociale kaart, zodat we kunnen doorverwijzen cq samenwerken indien nodig. Wij kunnen ons aanbod afstemmen op de specifieke behoefte(n) binnen een gemeente en gaan hierover graag in gesprek met gemeentes.

Bij een behandeling wordt gekeken wat dit kind, dit gezin nodig heeft. Hiervoor zullen we ook buiten de geijkte paden moeten denken en handelen. We gaan aan de slag en doen wat nodig is - niet meer en niet minder -  voor dit kind, dit gezin, altijd gebruik makend van wat zij zelf aan kwaliteiten bezitten.
— Judith van Steenhoven

Missie en visie

Vanuit onze visie dat hulpverlening aan jeugdigen zo licht en kortdurend mogelijk moet zijn, bieden wij onderzoek en behandeling in de Psychosociale en Basis GGZ hulpverlening. We werken efficiënt en oplossingsgericht waarbij we aansluiten bij de specifieke hulpvraag van een gezin. Onze missie is om onze kwalitatief goede en effectieve hulpverlening toegankelijk te maken voor alle gezinnen die dit nodig hebben en kostenbesparend te werken voor samenleving en overheid.

Bedrijfsfilosofie

Van Steenhoven kan snel en breed ingezet worden en heeft een no-nonsense beleid. We zijn gericht op laagdrempeligheid, zelfredzaamheid en uitgaan van eigen kracht van jeugdigen en ouders. We werken vanuit de gedachte: ˈ1 kind-1 planˈ, waarbij wij streven naar nauwe samenwerking tussen het drieluik ouders, school en hulpverlening.